Yaşla bağlı olaraq əzələ funksiyasında, gücündə və kütləsində azalma olaraq tanınan sankopeni sindromu hal-hazırda yaşlı əhalinin böyük əksəriyyətində təsadüf edilir. Fiziki çatışmamazlıq və aşağı həyat keyfiyyətinə səbəb olan bu sindrom yaşlı təbəqədə funksional azalma səbəbi ilə yorğunluq və yıxılmalara yol aça bilir.
Sarkopeni Sindromuna yol açan səbəblər:
-Yaşlanma
-Qyri düzgün qidalanma
-Hərəkətsizlik
-Diabet
-Piylənmə
-Sinir sistemi pozğunluğu
-Böyümə hormonunun sintezinin azalması

Genetik faktorlar
-Siqaret, alkoqol istifadəsi
-Stres
-Bəzi hamiləlik patologiyaları
-D vitamini çatmamazlığı

Əsas Simptomları:
-Hərəkət məhdudluğu
-Pilləkan çıxarkən çətinliklə üzləşmə
-Zəiflik

Əsas Simptomları:
-Hərəkət məhdudluğu
-Pilləkan çıxarkən çətinliklə üzləşmə
-Zəiflik
-Əzələ gücsüzlüyü
-Əzələ dayanıqsızlığı
-Əzələ kütləsinin azalması

Leave a reply