• NOVEMBER 7, 2018
  • 0
  Teypinq

  Teypinq

  Teypinq – dayaq-hərəkət aparatın xəstəliklərinin və travmaların funksional müalicəsi və profilaktikası metodlarından biridir və zədələnmiş oynağı fiksasiya edən və travmalı…

  Read more
  • NOVEMBER 6, 2018
  • 0
  Passiv kineziterapiya

  Passiv kineziterapiya

  Passiv kineziterapiya – xəstə passiv iştirak etdiyi, iradi hərəkətlər icra etmədiyi formaları və vasitələri əhatə edir. Hərəkət, ya başqa bir şəxs tərəfindən əl vasitəsi…

  Read more
  • NOVEMBER 6, 2018
  • 0
  Müalicəvi bədən tərbiyəsi

  Müalicəvi bədən tərbiyəsi

  Müalicəvi bədən tərbiyəsi (və ya qısaca MBT) – xəstəliklərin və zədələrin müalicəsi, onların kəskinləşmələrinin və ağırlaşmalarının profilaktikası, fəaliyyət qabiliyyətinin…

  Read more
  • NOVEMBER 5, 2018
  • 0
  Kineziterapiya

  Kineziterapiya

  Kineziterapiya reabilitologiyanın bir hissəsi olub xəstələrin və əlillərin bərpası zamanı kompleks terapiyada istifadə olunur. Kineziterapiya, əzələlərin normal funksiyasının dəstəklənməsi…

  Read more

Photostream