• Sarkopeni Sindromu

  Sarkopeni Sindromu

  Yaşla bağlı olaraq əzələ funksiyasında, gücündə və kütləsində azalma olaraq tanınan sankopeni sindromu hal-hazırda yaşlı əhalinin böyük əksəriyyətində təsadüf edilir. Fiziki çatışmamazlıq və aşağı həyat keyfiyyətinə səbəb…

  Read more
 • Miofassial ağrı sindromu

  Miofassial ağrı sindromu

  Miofassial sindrom – əzələ funksiyasının pozulmasına, trigger nöqtələrinin yaranmasına səbəb olan əzələ-bağ aparatının patologiyasıdır. Trigger nöqtələri – əzələlərdə hərəkətlər zamanı qeyri-adi şəkildə yığılan və…

  Read more
 • Uşaqlarda Motorika İnkişafı

  Uşaqlarda Motorika İnkişafı

  Motor insan bədəninin hərəkətetmə bacarığıdır. Uşaqların əl-göz koordinasiyası inkişaf etdikcə əllərdən daha yaxşı istifadə etməyi öyrənirlər. Motor sözünün mənası “hərəkət” deməkdir. Dünyaya gələn hər bir varlıq…

  Read more
 • Spina Bifida

  Spina Bifida

  SPİNA BİFİDA (onurğada yırtıq)-bu onurğa beyni və onurğa sütununun anadangəlmə mürəkkəb qüsurudur. Bu zaman bel sütunundakı sümük qövsləri tam olaraq örtülmür. Başqa sözlə desək,onurğa açıq vəziyyətdə bədən səthində formalaşır….

  Read more

Photostream