• Teypinq

  Teypinq

  Teypinq – dayaq-hərəkət aparatın xəstəliklərinin və travmaların funksional müalicəsi və profilaktikası metodlarından biridir və zədələnmiş oynağı fiksasiya edən və travmalı sahəyə dinclik təmin edən plastır sarğısının qoyulmasından…

  Read more
 • Passiv kineziterapiya

  Passiv kineziterapiya

  Passiv kineziterapiya – xəstə passiv iştirak etdiyi, iradi hərəkətlər icra etmədiyi formaları və vasitələri əhatə edir. Hərəkət, ya başqa bir şəxs tərəfindən əl vasitəsi ilə və ya fizioloji hərəkətləri (passiv fizioloji tapşırıqlar)…

  Read more
 • Müalicəvi bədən tərbiyəsi

  Müalicəvi bədən tərbiyəsi

  Müalicəvi bədən tərbiyəsi (və ya qısaca MBT) – xəstəliklərin və zədələrin müalicəsi, onların kəskinləşmələrinin və ağırlaşmalarının profilaktikası, fəaliyyət qabiliyyətinin bərpası üçün bədən tərbiyəsi vasitələrindən…

  Read more
 • Kineziterapiya

  Kineziterapiya

  Kineziterapiya reabilitologiyanın bir hissəsi olub xəstələrin və əlillərin bərpası zamanı kompleks terapiyada istifadə olunur. Kineziterapiya, əzələlərin normal funksiyasının dəstəklənməsi və ya bərpası üçün passiv və ya aktiv hərəkətlər…

  Read more

Photostream