Miofassial ağrı sindromu
Spina Bifida
Qamət Pozğunluğu
Kifoz
Həcəmət
Ön xaçabənzər (çarpaz) bağ zədələnmələri
Osteoartrit
Onurğanın osteoxondrozu
Üst servikal Onurğa Sindromu
Maqnezium defisiti