Çiyin ağrıları
Osteoporoz
Yastıpəncəlik
Fibromialgiya
Əyriboyunluq (Tortikollis)
Bud-çanaq oynağının protezləşdirilməsi (Artroplastika) və əməliyyat sonrası reabilitasiya
Bud sümüyü (femoral) diafizinin sınıqlarından sonra reabilitasiya
Üçlü sinirin nevralgiyası – Trigeminal nevralgiya
Spondilolistezis
Proprioseptiv Neyromuskulyar Fasilitasyon (PNF)