• Uşaq Serebral İflici- Cerebral Palsy

  Uşaq Serebral İflici- Cerebral Palsy

  Uşaq serebral iflici(USİ) inkişafı davam edən beyində (18 aylığa qədər) qalıcı xəsarət nəticəsində yuxarı və aşağı ətraflarda, gövdədə əmələ gələn zamanla artmayan hərəki pozulmaya deyilir. Onurğa beyni və əzələlər normal…

  Read more
 • Hemiplegiya

  Hemiplegiya

  Hemiplegiya – bədənin sağ və sol tərəfinin iflici ilə xarakterizə olunur. Hemiplegiyanın bir neçə növü vardır. Alternativ hemiplegiya – bu zaman patoloji ocağın əks tərəfində olan ətraf prosesə cəlb olunur. Həmçinin bu hemiplegiya…

  Read more
 • Spina Bifida

  Spina Bifida

  SPİNA BİFİDA (onurğada yırtıq)-bu onurğa beyni və onurğa sütununun anadangəlmə mürəkkəb qüsurudur. Bu zaman bel sütunundakı sümük qövsləri tam olaraq örtülmür. Başqa sözlə desək,onurğa açıq vəziyyətdə bədən səthində formalaşır….

  Read more
 • Beyin qan dövranının keçici pozğunluqları

  Beyin qan dövranının keçici pozğunluqları

  Beyin qan dövranının keçici pozğunluqları(BQDKP) baş beynin qısamüddətli tranzitor işemiyası olub, ocaqlı və ümumi beyin simptomları ilə müşayiət olunması, əlamətlərin başlamasından sonra 24 saat ərzində tamamilə yox olması ilə…

  Read more

Photostream