• Sklerit

  Sklerit

  Sklera xarici qıcıqlandırıcılara qarşı iltihab ekssudasiyası və proliferasiya ilə zəif reaksiya verir. Proses ləng, xroniki gedişə malik olur. Ona görə də skleranın infeksion iltihabı- xüsusilə də dərin iltihabı – nisbətən nadir halda…

  Read more
 • Göz qapaqlarının absesi

  Göz qapaqlarının absesi

  Bəzi ədəbiyyatlarda Preseptal Sellülit adlandırılan bu xəstəlik göz qapaqlarının tarzoorbital fassiyadan öndə yumşaq toxumasının infeksion zədələnməsidir. Göz qapaqlarının absesi – qapaqda irinlə dolu boşluğun əmələ gəlməsi ilə…

  Read more
 • Uveit

  Uveit

  Uveit göz almasının damarlı qişasının iltihabı ilə xarakterizə olunan xəstəliyin ümumi adıdır. Yunan sözü olan “uvea” – “üzüm salxımı” mənasını verir, belə ki, gözün damarlı qişasının xarici görkəmi üzüm salxımını…

  Read more
 • Traxoma

  Traxoma

  Traxoma – konyuktivanın xroniki dənəvarı, infeksion xəstəliyidir .Traxoma yunanca trachus sözündən olub nahamar deməkdir. Yoluxucu amili selikli qişanın epitel hüceyrələrində yerləşib, təmas yolu ilə xəstədən sağlam adama keçir.Xəstəlik…

  Read more

Photostream