• Uşaqlarda Motorika İnkişafı

  Uşaqlarda Motorika İnkişafı

  Motor insan bədəninin hərəkətetmə bacarığıdır. Uşaqların əl-göz koordinasiyası inkişaf etdikcə əllərdən daha yaxşı istifadə etməyi öyrənirlər. Motor sözünün mənası “hərəkət” deməkdir. Dünyaya gələn hər bir varlıq…

  Read more
 • Əyriboyunluq (Tortikollis)

  Əyriboyunluq (Tortikollis)

  Əyriboyunluq başın eyni tərəfə, çənənin tərs tərəfə dönməsi şəklində yaranan deformasiyadır. Boyunun önə və yana əyilməsinə, yanlara dönməsinə köməklik edən Döş-Körpücük-Məməyəbənzər(DKM)  əzələdə inkişaf edən…

  Read more
 • Poliomielit

  Poliomielit

  Poliomielit-onurğa  beyninin boz maddəsinin iltihabı olub, onurğa beyninin ön buynuzlarında müşahidə edilir.  Xəstəliyin tipik əlaməti süst iflic, əzələ hipotoniyası, hiporefleksiya olub,  əsasən proksimal ətrafların (çiyin və bud…

  Read more
 • Uşaqlarda GECƏ ENUREZi

  Uşaqlarda GECƏ ENUREZi

  Uşaqlarda GECƏ ENUREZinin qeyri medikamentoz müalicəsində Fizioterapiyanın rolu. Enurez-uşağın fizioloji və ya psixoloji səbəblərdən yuxu əsnasında və ya oyaq vəziyyətdə   sidiyini tuta bilməmə vəziyyətidir. Normal halda uşaqlar 2…

  Read more

Photostream