Dirsək oynağı, ümumi olaraq qolda meydana gələn qırıqlar səbəbi ilə uzun müddət gipsdə qalmağa bağlı olaraq hərəkət qabiliyyətində azalma yaşayan oynaqlardandır. Dirsək oynağı normal bir insanda 145 dərəcə fleksion, 90 dərəcə supinasion və pronasion hərəkətlərinə imkan verir. Bu bucaqlarda hər hansı bir səbəblə meydana gələ biləcək itki, mobilizasion texnikaları ilə düzəldilə bilər.
Dirsək oynağındakı hərəkət açıqlığı itkilərinin müalicəsinə əvvəlcə fleksion hərəkəti ilə başlanılır. Fizioterapist bir əli ilə humerusu gövdəyə sabitlərkən digər əli ilə də ulna sümüyündən tutaraq traksiona alır. Daha sonra xəstədən sağlam əlin köməyi ilə qolunu fleksiona gətirməsi xahiş olunur. Gedilə bilən ən son nöqtədə bir neçə saniyə dayanaraq başlanğıc vəziyyətə qayıdılır.
İkinci olaraq yerinə yetirilən hərəkət isə ekstansion hərəkətidir. Dirsəyin tam ekstansiyonun yanında 5-10 dərəcəlik bir hiper ekstansion hərəkət açıklığının da qazanılması lazımdır. Tətbiq olunan üsul fleksiondakı kimidir, əvvəlcə humerus başı distal bir əl ilə sabitlənirkən digər əl ulnayı tutaraq ön qolu traksiona alır. Xəstə, möhkəm tərəf əli ilə dirsəyin ekstansion istiqamətində gərilməsinə kömək edir. Gedilən ən son nöqtədə bir neçə saniyə gözlənilir və başlanğıc vəziyyətə qayıdılır.
Dirsək oynaqlarında ən son yerinə yetirilən hərəkət isə süpinasion hərəkətidir. Bu zaman 4 mərhələli bir mobilizasyon texnikası istifadə edilir.
Bütün bu hərəkətlər əsnasında ağrı şiddətlənirsə fizioterapevt müalicəyə ara verərək ağrıyan yerə görə uyğun sinirləri 2 dəqiqə gərir.

Leave a reply