Düşən ayaq ayağı biləkdən yuxarıya doğru qaldırmanın çətinləşməsi və ya tamamilə itməsidir. Düşən ayaq problemi olan adam, gedərkən ayaq barmaqlarını yerdən qaldıra bilmədiyi üçün barmaqlarını yerdə sürüyərək gəzir. Düşən ayaq problemi xəstənin getməsini yavaşladır, pozur ya da mane olur. Ayağın qaldırılması lazım olan vəziyyətlərdə nərdivan çıxma, yoxuş çıxma və yumşaq səthlərdə getmə kimi fəaliyyətlər məcbur edilərək edilir. Bütün bu maneələr, adamın hərəkət açıqlığını, gündəlik həyatını və həyat keyfiyyətini pozur.
Düşən ayaq paroneal sinir zədələnməsinə və ya paroneal sinirə gedən impulsların kəsilməsinə bağlı olaraq meydana gəlir. Paroneal sinir,getmə qabiliyyətində ayağın uyğun zamanda doğru istiqamətdə qaldırılmasından cavabdeh olan əzələlərin nəzarətini tımin edir. Bu nəzarət vəzifəsinin kafi şəkildə təmin edilə bilmədiyi hallarda, adətən barmaqlar yerdə süründürülür və ayaq biləyi xaricə doğru, içə doğru hərəkət ettirilə bilmir və ayaq yerdən qaldırıla bilmir. Bu vəziyyət düşən ayaq olaraq təyin olunar.
Düşən ayaq diaqnozunda fiziki müayinədə, topuq vuruşu olmur, ön ayaqla yerə basma, topuq vuruşu sonrası ayağın yerə nəzarətsiz olaraq düşməsi, tam basmada mediolateral tarazlıq olmur, ayaq yerdən kəsilmir, barmaqlar yerə sürtünür, ayağın yerə ilişməsi, qarşı tərəfdə barmaq ucuna basma, yerimədə pozğunluq, sensor dəyişiklik, ayaqda şəkil pozğunluğu, ayaq qısalığı, diz-qalça problemləri və dəri problemləri kimi əlamətlər görülür.
Düşən ayaq müalicəsində əvvəlcə bu vəziyyətə səbəb olan patologiyanın diaqnozu qoyulur çıxan nəticəyə görə müalicə planlanır. Düşən ayaq müalicəsində ən geniş istifadə edilən üsul korset, afolar deyə adlandırılan xüsusi ayaq qoruyucular istifadə edilir. Ayrıca funksional elektrik stimulyasiyası cihazları, yalnız birinci motor neyron xəstəliklərinə bağlı düşən ayaq problemində fayda verir və uyğun xəstələrdə istifadə edildiyində təbii yeriməni bərpa edir.
Oynaq açıqlığını təmin etmək və davam etdirmək, dəstək təmin etmək, əzələ gücünü artırmaq və hərəki inkişafını normala çevirmək üçün fizioterapiya müalicəsi tələb olunur. Düşən ayaq problemində, bu vəziyyətə səbəb olan xəstəliklərin varlığı müəyyən edilir və müalicəsi buna istiqamətli edilər.

Leave a reply