Frenkel koordinasiya məşqləri alt ekstremitənin inkoordinasiyası üçün istifadə edilən məşq proqramlarıdır. Prinsipcə, yuxarı ekstremitənin məşqləri arasında heç bir fərq yoxdur, ümumi koordinasiya testi və məşq prinsipləri burada da etibarlıdır. Bu təlimlərdən başlayaraq, hər fizioterapevt öz xəstəsi üçün xüsusi bir müalicə proqramı hazırlayır və tətbiq edir.
Serebellumun nəzarəti altında koordinasiya ekstrapiramidal sistemdən də təsirlənir. Bu iki sistemin pozğunluqları koordinasiyası problemlərinə səbəb ola biləcəyi kimi digər səbəblər də koordinasiya problemlərinə yol aça bilər. Əzələ zədələnmələri, periferik sinir zədələnməsi və onurğa beyni lezyonları əzələ gücünün balansını itirməyə və koordinasiyalı hərəkətləri çətinləşdirməyə səbəb olacaqdır. Bu cür koordinasiya pozğunluqlarına qeyri-serebral tipli koordinasiya pozğunluqları deyilir.
Frenkel koordinasiya təlimləri hərəkətin sürətini, genişliyini və mürəkkəbliyini dəyişərək xəstənin ekstremitə narahatlığını azaltmaq üçün istifadə olunur. Sürətli hərəkətlərdən yavaş hərəkətlərə, tam istiqamətli hərəkətlərdən yarım istiqamətli hərəkətlərə, tək tərəfli hərəkətlərdən ikitərəfli hərəkətlərə doğru inkişaf etdirilir.
Frenkel təlimləri həm test, həm də terapiya üçün istifadə olunur. Testlər gözlərin bağlanması və müalicə isə açıq gözlə aparılır. Test zamanı xəstəyə kömək edilmir, xəstə testin funksional qabiliyyəti daxilində tamamlanır. Məşq keçirərkən xəstənin yorulmamasına diqqət göstərilir, çünki həddindən artıq yorğunluq koordinasiya pozğunluqlarına səbəb olur.

Leave a reply