Kineziterapiya reabilitologiyanın bir hissəsi olub xəstələrin və əlillərin bərpası zamanı kompleks terapiyada istifadə olunur. Kineziterapiya, əzələlərin normal funksiyasının dəstəklənməsi və ya bərpası üçün passiv və ya aktiv hərəkətlər dəsti təşkil edir. Kinezioterapiya texnikası kifayət qədər sadədir, onun əsasına real kliniki nailiyyətlər, həmçinin insanın, əzələ sisteminin, onun fiziologiyasının və əzələ liflərinin yığılması prosesinin biokimyasının və insanın dayaq-hərəkət aparatına təsirinin elmi araşdırmalarının nəticələri qoyulmuşdur. Onun tətbiqinin ən əhəmiyyətli praktik əsası, insanın öz əzələ sistemini sərbəst idarə etmək qabiliyyəti hesab olunur – bu, orqanizmin, sərbəst idarəetməyə tabe olan yeganə böyük sistemidir. Uyğunluqda iki bu xüsusiyyət kifayət qədər geniş hüdudlarda insan orqanizminə məqsədyönlü təsiri həyata keçirməyə imkan verir.
Düzgün hərəkətlərlə müalicə, hər bir pasiyent üçün mütləq olaraq fərdi şəkildə təyin edilmiş, onun anamnezi, yaşı, fizioloji və digər xüsusiyyətləri və əsas xəstəliyi müşaiyət edən digər xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, uyğunlaşdırılmış, tədricən artan qüvvət təsirlərini nəzərdə tutur. Düzgün hərəkətlərin (sadə və mürəkkəb) tədricən təlimi, onların, trofikanın neyro-reflektor və insanın sümük-əzələ sistemində maddələr mübadiləsinin bərpasına gətirib çıxarır. Müalicə əksər hallarda, xüsusi müalicə-bərpa trenajorlarının, məsələn, asma slinq-sistemlərin köməyi ilə həyata keçirilir.
Asma və digər trenajorlarda müalicə və ya bərpa kineziterapevtik kursun keçirilməsi üçün əsas tələblərdən biri düzgün tənəffüsdür, əks halda, məşğələlər proqramı çərçivəsində yerinə yetirilən hər bir hərəkət öz müalicə effektini itirir.

Leave a reply