Qalça oynağının ağrılı vəziyyətindən yaranan gedişlərə Koksaljik (Ağrılı) gediş deyilir.
Koksaljik (ağrılı) gedişlə gedərkən duruş mərhələsi əhəmiyyətli dərəcədə qısaldır.
Qalça oynağının kəskin iltihablı hadisələrində oynağın ən rahat mövqeyinə – fleksiyaya, abduksiyaya və xarici rotasiyaya gətirilir.
Diz oynağında bu vəziyyət kompensasiya məqsədi ilə fleksiyaya, ayaq biləyi oynağında plantar fleksiyaya səbəb olur.
Koksaljik (ağrılı) gediş zamanı ilk olaraq barmaqlar yerə təmas edər və duruş mərhələsi qısalır.
Xəstə tərəf ekstremitə sallanma mərhələsində olanda, pelvis sağlam qalça ətrafında dönərək xarici fırlanmadakı ətrafın sagital düzəlmə adaptasiyasını təmin edir.
Frontal düzəlmə ağrılı ətrafı yerdən qaldırmaq üçün qüvvətli pelvik elevasiya meydana gətirir.
Psoas əzələsinin absesi səbəbiylə yaranan Psoas yerişində, qalça oynağının ekstensionu məhduddur.
Lumbar lordozu artır, diz və kalça fleksionda, ayaq biləyi eyri mövqedə, bədən irəliyə bükülür.
Qalça oynağında abduksiya və xarici rotasiya olmadığı üçün yeriməkdə problem olmur.

Leave a reply