Fibromialgiya
Üçlü sinirin nevralgiyası – Trigeminal nevralgiya
Əzələ distrofiyası
Beyin şişi əməliyyatlarından sonra bərpa və reabilitasiya.
Üz siniri iflici zamanı reabilitasiya
Aşağı ətraf sinirlərinin nevropatiyası
Əldə sinir zədələnmələrindən sonra reabilitasiya
Frenkel koordinasiya məşqləri
İnsultdan sonra reabilitasiya
İntrakranial qanaxmadan sonra reabilitasiya