Endoprotez. Endoprotezləşmə əməliyyatları. Diz oynağının endoprotezləşdirilməsi. Diz artroplastikası
Morton Nevroması
TƏTİK BARMAQ
Passiv kineziterapiya
Çiyin ağrıları
Osteoporoz
Yastıpəncəlik
Bud-çanaq oynağının protezləşdirilməsi (Artroplastika) və əməliyyat sonrası reabilitasiya
Bud sümüyü (femoral) diafizinin sınıqlarından sonra reabilitasiya
Daban mahmızı. Daban şporu