Çiyin ağrıları
Osteoporoz
Yastıpəncəlik
Bud-çanaq oynağının protezləşdirilməsi (Artroplastika) və əməliyyat sonrası reabilitasiya
Bud sümüyü (femoral) diafizinin sınıqlarından sonra reabilitasiya
Daban mahmızı. Daban şporu
Frozen shoulder
Meniskus əməliyyatdan sonra reabilitasiyanın vacibliyi
Menisk yırtığı. Meniskopatiya.
Artroplastika