Qısa Dalğa diametriyası- unikal müalicə metodu olub xüsusi cihaz vasitəsilə yüksək tezlikli elektromaqnit sahə yaradaraq istiliyin toxuma və orqanlara ötürülməsi metodudur. İstilik artımıyla bərabər kiçik kapilyar damarlarda genişlənmə və buna bağlı olaraq qidalanması zədələnmiş toxumaların özi bərpa gücünü artmasına köməklik edir.
Göstərişlər:
Sınıqların bərpası
Yaraların sağalması
Ödemlərin azalması
qadınlarda yumurtalıq iltihabları
xroniki prostatit
xroniki sinusit
LOR- orqan xəstəlikləri
Əməliyyatdan sonrakı reabilitasiya
Əks göstərişlər:
Hipertoniya xəstəliyi 3cü dərəcə
Qan laxtalanması pozğunluğu, venoz tromboz
Ürəyin işemik xəstəliyi
Miokart infaktı
Davamlı stenokardiya
Kardiostimulyator olan xəstələr
Hamiləlik
Xoş və Bədxassəli şişlər