Funksional hərəkətlər üçün qısala bilən və qısala bilməyən yumşaq toxumaların və oynaqların hərəkəti lazımdır.
Quadriceps də funksional hərəkətlilikdə mühüm bir quruluşdur. Quadriceps əzələsi skeleti dəstəkləyərkən oynaqların hərəkət qabiliyyətinin düzgün icra etməsi üçün bəzən lazımi uzunluqda qısalması ,bəzən isə uzanması lazımdır.
Əgər Quadriceps əzələlərinin normal hərəkətinə maneə olarsa, yumşaq toxumalarda və oynaqlarda adaptiv qısaltma meydana gəlir, ağrı və güc itkisi fonunda rahatlığını və hərəkətini itirər. Quadriceps əzələsindəki bu qısalmanın qarşısını alınmalıdır. Quadriceps əzələsinin qısalması baş verərsə, quadriceps əzələsini lazımi uzanluğa gətirmək üçün Quadriceps gərmə məşqləri həyata keçirilməlidir.
Quadriceps gərmə hərərkətləri edərkən nəyə diqqət etmliyik?
-Gərməyə yavaş başlanmalıdır.
-Əvvəldən isinmə dövrü olmalıdır.
-Hərəkətlər tədricən irəliləməlidir.
-Başlanğıcda asanlıqla edilə bilən gərmə üsulu üstünlük təşkil etməlidir.
-Quadriceps əzələsi onun istirahətki uzunluğundan daha çox uzadılır.
-Quadriseps əzələsinin funksiyası necədirsə onun tam əksini pozaya alıb gərmə edilir.
-Quadriceps əzələsi gərilirkən gəriləcək bölgə mümkün qədər rahat buraxılmalıdır.
-Quadriceps əzələsini gərmək üçün tətbiq olunan güc ən azı 6 saniyadır.Təqribi 15-30 saniyə tətbiq edilə bilər.
-Quadriceps əzələlərini gərərkən tətbiq olunan qüvvə yumşaq toxuma ilə kifayət qədər gərginlik yaratmalı, ancaq ağrı və ya yaralanma olmamalıdır.
-Quadriceps əzələsini ani gərmək olmaz (davamlı, maksimal partlayıcı, yüksək intensivlikli)
Quadriceps əzələsi necə gərilir?
-Üzüstü mövqeyində uzanılır. Gəriləcək tərəf dir bükülü pozada, əl və ya dəsmalın köməyi ilə ayaq biləyindən çəkilərək gərmə icra edilir.
-Gərmə ediləcək tərəfdə yarım dizüstü pozada, əl və ya dəsmalın köməyi ilə ayaq biləyindən çəkilərək gərmə icra edilir.

Leave a reply