• SEPTEMBER 20, 2018
  • 1
  Yastıpəncəlik

  Yastıpəncəlik

  Pəncə öz üzərində bədənin çəkisini daşıyır. Bu yükü daşımaq üçün pəncənin bütün hissələri – sümükləri, əzələləri və vətərləri normal vəziyyətdə düzgün, qarşılıqlı, müştərək vəziyyətdə çalışır. Pəncənin iç hissəsində – boylama və köndələn əyriliklər qeyd olunur. Normada onların müəyyən hündürlükləri olur. Pəncə dayaq və ressor funksiyasını – yeriş, qaçış, hündürlüyə tullanma hərəkətlərini yumşaltmağı həyata keçirir.Yastıpəncəlikdə pəncə

  Read more
  • AUGUST 3, 2018
  • 0
  Yaşlı travmalı pasiyentlərə tətbiq olunan reabilitasiya tədbirləri

  Yaşlı travmalı pasiyentlərə tətbiq olunan reabilitasiya tədbirləri

  Bu tədbirləri vaxtında və mütamadi qaydada yerinə yetirmək lazımdır: Daha çox baş verən və ciddi fəsad olan yataq yaralarının profilaktikası Durğunluq pnevmoniyasının profilaktikası – tənəffüs gimnastikası Sadə tənəffüs gimnastikası üsulları – burundan dərin nəfəs almaq, nəfəsi saxlamaq və asta-asta ağızdan nəfəs vermək. Tənəffüs gimnastikasını əl hərəkətləri ilə gücləndirmək olar: nəfəs almada əlləri yuxarı qaldırmaq, nəfəs

  Read more
  • AUGUST 3, 2018
  • 0
  Yarımçıq diz protezi nədir?

  Yarımçıq diz protezi nədir?

  Yarımçıq (Parsiyal, unikondilyar) diz protezləri, aşınmış olan diz oynağınız yalnız bir qisminin protez ilə əvəz olunmasıdır.Bu protezlərdə metalın iki səthi arasında plastik ara parça yerləşir. Cərrahın seçiminə görə bu plastik ara parça hərəkətli və ya sabit ola bilər. Dizin daxili və xarici yarısı üçün müxtəlif dizaynlar mövcuddur. Yarımçıq (unikondilyar) diz protezi kimin üçün uyğundur? Oynaqdakı

  Read more
  • DECEMBER 17, 2018
  • 0
  Xroniki Tonzilit

  Xroniki Tonzilit

  Xroniki tonzillit kliniki təbabətin aktual problemlərindənbiridir. Damaq badamcıqlarının bu patoloji vəziyyətinə burun-boğaz həkimləriləyanaşı, pediatrlar, kardioloqlar, revmatoloqlar, allerqoloqlar, immunoloqlar,infeksionistlər, nefroloqlar və digər mütəxəssislər peşəkar maraq göstərir. Bu onunla izah olunur ki, xroniki tonzillit bir çox yanaşı gedən xəstəliklərlə əlaqəlidir– onların əmələ gəlməsinə və ya gedişinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Əmələ gəlmə səbəbləri: Xroniki tonzillit damaq badamcıqlarının

  Read more

Photostream