Dirsək sinirinin nevriti

Dirsək sinirinin nevriti

Dirsək sinirinin nevriti bazu kələfinin sinirlərinin zədələnmələri sırasında rast gəlmə tezliyinə görə ikinci yerdə durur. Patologiyaya ən çox dəzgaha, stola və başqa əşyalara söykənərək işləyən, hətta uzun müddət kresloya dirsəklənən…

Read more