Əldə sinir zədələnmələrindən sonra reabilitasiya

Əldə sinir zədələnmələrindən sonra reabilitasiya

Sinir zədələnmələrindən sonra reabilitasiyanın məqsədi hərəkət , qüvvət və duyğu itkisini aradan qaldıraraq əlin normal funksiyasına qovuşmasını təmin etməkdir. Reabilitasiya yaralanan sinirə və yaralanma səviyyəsinə görə müəyyən…

Read more