Kapral Tunel Sindromu (KTS)

Kapral Tunel Sindromu (KTS)

Karpal Tunel Sindromu- bir və ya hər iki əldə meydana gələn, əl biləyinin ortasında yerləşən və ilk 3 barmağı innervasiya edən medial sinirin sıxılması nəticəsində ağrı, uyuşma və gücsüzlüklə özünü büruzə verən xəstəlikdir….

Read more