Kapral Tunel Sindromu (KTS) Nədir?

Qoldan gələn bir sinir və əzələ bağları bilək bölgəsində dar bir kanal, ya da tuneldən keçərək ələ çatar. Bu dar kanala Karpal Tunel adı verirlər, karpal tunelin içindən keçən sinir isə Median Sinirdir. Karpal tunel yalnız median sinir…

Read more