Çarpaz bağ zədələnmələri

Çarpaz bağ zədələnmələri

Diz oynağının müxtəlif mənşəli travmaları arasında çarpaz bağın tam və ya hissəvi yırtıqları əsas yer tutur. Çarpaz bağ ön və arxa olmaqla 2 ədəd olub, bud və qamış sümükləri arasında çarpaz şəkildə yerləşirlər. Ön çarpaz…

Read more