Onurga sutununun reabilitasiyasi

Onurga sutununun reabilitasiyasi

Qamət – insan bədəninin, fizioloji inkişaf prosesində formalaşan adət etdiyi şaquli vəziyyətidir. Məhz bu dövrlərdə onurğa sütununun formalaşması baş verir, nəticədə qamətin düzgünlüyünü müəyyən edən sağlam əyriliklərin…

Read more