Parkinson xəstəliyi zamanı fizioterapiya

Parkinson xəstəliyi zamanı fizioterapiya

Parkinson xəstəliyi– Alzheimer xəstəliyindən sonra ən cox rast gəlinən degenerativ xəstəlikdir. Parkinson dofaminergik niqrostriar neyronların azalması ilə assosiasiya olunan beynin neyrodegenerativ xəstəliyidir. Parkinson xəstəliyi dopamin…

Read more