Üz iflici zamanı reabilitasiya

Periferik üz iflici zamanı müalicənin nəticəsində qəti deyil və əvvəldən bilinmir.Bununla birlikdə uyğun bir müalicə ilə müvəffəqiyyətli nəticələnə bilər.Rastgəlmə tezliyinə görə qadın-kişi nisbəti təxmini olaraq eynidir.Ancak…

Read more