Uşaqlarda bronxit. Bronxitin konservativ və fizioterapevtik müalicəsi
Barmaqların artriti
Limfedema
Diabetik pəncənin (diabetik xoranın) müalicə prinsipləri
Sümük iliyi ödemi
Sarkopeni Sindromu
Miofassial ağrı sindromu
Həcəmət
Maqnezium defisiti
Boyun incinməsi (Whiplash)