Hallux valgus- Podaqra
Dul qadın Sindromu
Uşaqlarda bronxit. Bronxitin konservativ və fizioterapevtik müalicəsi
Barmaqların artriti
Limfedema
Diabetik pəncənin (diabetik xoranın) müalicə prinsipləri
Sümük iliyi ödemi
Sarkopeni Sindromu
Miofassial ağrı sindromu
Həcəmət
Maqnezium defisiti
Boyun incinməsi (Whiplash)