Bu tədbirləri vaxtında və mütamadi qaydada yerinə yetirmək lazımdır:
Daha çox baş verən və ciddi fəsad olan yataq yaralarının profilaktikası
Durğunluq pnevmoniyasının profilaktikası – tənəffüs gimnastikası
Sadə tənəffüs gimnastikası üsulları – burundan dərin nəfəs almaq, nəfəsi saxlamaq və asta-asta ağızdan nəfəs vermək. Tənəffüs gimnastikasını əl hərəkətləri ilə gücləndirmək olar: nəfəs almada əlləri yuxarı qaldırmaq, nəfəs vermədə aşağı salmaq.
Travmadan sonra ilk gündən reabilitasiya tədbirləri aparın:
Uzanıqlı və oturaq vəziyyətdə sağlam ətraflar üçün məşq hərəkətləri edin;
Zədələnmiş ətraf (onurğa) üçün xüsusi məşq hərəkətləri – müalicəvi bədən tərbiyyəsi təlimçisi ilə birlikdə.
Əks-göstəriş yoxdursa pasiyenti uzanıqlı vəziyyətdən ayaqüstə vəziyyətə tədricən, qoltuqağacının köməyi ilə keçirmək lazımdır:
«çarpayıda oturaq» vəziyyət almaq;
Кənаr şəxsin köməyi ilə (çarpayının yanında dayanmaq;
Xəstə ətrafa dayaqlanmadan qoltuqağacindan istifadə etməyi öyrənmək, xəstə ətrafı qismən yükləmək lazımdır;
Əl ağacından istifadə etmək.
Hərəkət funksıyası tam bərpa olunduqdan sonra əlavə dayaq vasitələrindən imtina etməkpasiyent ozünü idarə etmək vərdişlərini itiribsə, onları inkişaf etdirmək lazımdır.
Psixoterapevtik təsir məqsədi ilə əmək terapiyası lazımdır – pasiyentin oturaq ya uzanıqlı vəziyyətdə edə biləcəyi məşğuliyyətlər (tikiş, toxuma, rəsm çəkmək, hörmə və s.). Travmadan sonrakı ilk iki sutka ərzində isti prosedurlar əks-göstərişdir.
Fizioterapevtik tədbirlər travmalı xəstələrin müalicəsində vacib rol oynayır – ağrılar azalır, şişkinlik keçir. Sümük qabarının əmələ gəlməsi sürətlənir. Massaj periferiyadan mərkəzə doğru edilir, ağrı törətməmək şərti ilə. Yaranın erkən dövründə, infeksiya varsa (furunkulyoz, dermatit, ekzema), massaj etmək olmaz.

Leave a reply